Hakkımızda

Sağlık Çalışanları Hak ve Mücadele Derneği kısa adı SaHaDer olan derneğimiz twitterda birbirini hiç tanımayan, amacı sağlık meslek mensuplarının çalışma koşullarının ve özlük haklarının iyileştirilmesi olan farklı branşlardaki kişilerin bir araya gelerek tüm sağlık çalışanlarının sorunlarına çözüm aramak ve yasal boyutta temsil maksadıyla 11.11.2020 tarihinde kurulmuştur.

İletişim Bilgileri

Kazım Karabekir Mahallesi Rasim Tekyıldız Sokak No:16 B blok Bağımsız Bölüm :k:1 İlkadım / Samsun

sahader.org@gmail.com

Sahader ve Genel Sağlık İş Sendikası: Meslek Onuruma Dokunma

Genel sağlık iş sendikasının daveti üzerine sağlık çalışanlarını temsil etmek amacıyla, 15 Ekim 2022 tarihinde ulusta gerçekleştirilen basın açıklamasına katılım sağladık. Genel sağlık iş yöneticilerine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederiz. Anıtkabir ziyareti ile başlayan günde Ulus meydanında sahanın taleplerini haykırarak devam etti. Katkı sunduğumuz basın açıklamasında genel sağlık iş başkanı sayın Dr. Derya Uğur ; 39 farklı meslekten sağlık çalışanları olarak; yıllardır çalışma koşullarımızın düzeltilmesi, şiddetin önlenmesi, ekonomik ve özlük haklarımızın iyileştirilmesi için sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Aslında meydanda olan sorunlarımızın ısrarla görmezden gelinmesi sonucunda, biz bugün bu #Meydandayız Ekonomik yangın tüm emekçileri olduğu gibi sağlık emekçilerinin de hayatlarını çevrelemiştir. Her gün artan fiyatlarla derinleşen yoksulluğa terk edilen sağlık çalışanları, geçinememektedir. 5 parçaya bölünmüş ücret politikasıyla aklımızla adeta alay edilmektedir. İnsan onuruna yaraşır en düşüğü yoksulluk sınırı üzerinde ve tamamı emekliliğimize yansıyan tek kalem maaş talebimiz için bu #Meydandayız Şiddetin bir salgın gibi yayıldığı ülkemizde sağlıkta şiddet “can” alırken, nitelikli sağlık hizmeti sunmanın da önünde engel oluşturmaktadır. Etkin ve caydırıcı yasal düzenlemenin hayata geçirilmesi, güvenli çalışma ortamlarının sağlanması, sağlıkta şiddete son verilmesi için bu #Meydandayız Sağlık emekçilerinin temel teşvik ek ödemesi, fazla çalışma saat ücreti, giyim yardımı gibi mali özlük hakları yok denecek boyutlardadır. Adaletsiz, emeğimizin karşılığı olmayan, teşvik ek ödeme rakamları ile meslek onurumuzla oynanmaktadır. Fazla çalışma saat ücreti, normal çalışmanın bile altındadır. Bir takım formanın 500 TL’yi bulduğu günümüzde 35 TL giyim yardımı verilmektedir. Gasp edilen haklarımız için, mali ve özlük haklarımızın insan onuruna yaraşır düzeye getirilmesi için bu #Meydandayız Farklı istihdam modelleri ile aynı kurumda, aynı birimde, aynı işi yapanlar birbirinden ayrıştırılarak sağlık emekçileri arasında mali ve sosyal özlük haklarda ayrımcılık yapılmaktadır. Tüm sözleşmeli sağlık çalışanlarına güvenceli kadro talebimiz için bu #Meydandayız Sağlık ve sosyal hizmet kolunda görev yapan tüm meslek mensuplarının saygınlığı yok edilmekte, meslekleri değersizleştirilmektedir. Sağlığın bir ekip işi olduğu anlayışıyla meslekler arası adaletin sağlanması ve liyakatsiz yönetici atamalarına son verilmesi talebimiz için bu #Meydandayız Hastanelerde randevu sorunun çözümü için arayışa giren Sağlık Bakanlığı, ek randevu sistemini uygulamaya koymuştur. Bizler 5 dakikada muayene olmaz derken, ek randevular ile muayene süreleri 5 dakikanın da altına inmektedir. Bu sistemde nitelikli sağlık hizmeti sunulamayacağı gibi bu durum sağlıkta şiddeti de körükleyecektir. Daha nitelikli sağlık hizmeti sunma talebimiz için bu #Meydandayız Bilimsel, koruyucu sağlık hizmetini önceleyen, ulusal, kamucu sağlık hizmeti için bu #Meydandayız Ve son söz olarak şunu söylüyoruz: Beyaz Reformunuz sizin olsun, mesleğimizin onuru bizim olsun.” İfadeleri ile sağlık çalışanlarının içinde bulunduğu durumu güçlü bir şekilde haykırmıştır.

SAHADER

Hakkında

Bir yanıt yazın