Hakkımızda

Sağlık Çalışanları Hak ve Mücadele Derneği kısa adı SaHaDer olan derneğimiz twitterda birbirini hiç tanımayan, amacı sağlık meslek mensuplarının çalışma koşullarının ve özlük haklarının iyileştirilmesi olan farklı branşlardaki kişilerin bir araya gelerek tüm sağlık çalışanlarının sorunlarına çözüm aramak ve yasal boyutta temsil maksadıyla 11.11.2020 tarihinde kurulmuştur.

İletişim Bilgileri

Kazım Karabekir Mahallesi Rasim Tekyıldız Sokak No:16 B blok Bağımsız Bölüm :k:1 İlkadım / Samsun

sahader.org@gmail.com

Radyoloji Çalışanlarının Haklarının Geri Verilmesi İçin Alandaydık

Alman fizikçi. Wilhelm Conrad Röntgen, 08.11.1895 yılında Röntgen ışınlarını bulmuştur.

Wilhelm Conrad Röntgen buluşu üzerinde çalışmalarını sürdürürken bilinmezliğine dayanarak adını verdiği X IŞINLARINA gereğinden fazla maruz kalınca parmaklarını kaybetti. 1896 da ise el grafileriyle tıp alanında kullanılabileceği anlaşılınca kendisinin ilk söylediği “ÖLÜMÜMÜ GÖRDÜM” olmuştur.

Bilimsel çalışmalarla X IŞINININ dolayısıyla radyasyonun tıp alanında teşhis ve tedavide “FAYDANIN ZARARDAN ÇOK OLMASI” halinde kullanılması uygun bulunarak Radyasyondan korunmada, bütün faktörlerin değerlendirilerek en gerekli hallerde mümkün olan en düşük dozun alınmasının sağlanması yani ALARA prensibi kabul edilmiştir.

Ülkemizin de kabul ettiği bu “ALARA” prensibine rağmen ne acıdır ki 70’li yıllardan itibaren adım adım başlayan sağlığın piyasalaştırılmasına paralel olarak radyasyon alanlarında çalışanların ve bu alandan sağlık hizmeti alan insanların sağlığı ötelenerek kâr hırsıyla kullanılmaya başlanmıştır.

-Sağlık alanında ilk hizmet alımı, taşeronlaştırma ve özelleştirme en kârlı alan olduğu için Radyasyon ünitelerinde olmuştur. Radyasyon çalışanı için “Yoğun iş, ucuz emek, sağlığın bozulmasının başlangıcıdır.

-Bunu hücrelerimizdeki protein yıkımını önlemek – sağlıklı hücrelerin yenilemesine destek olmak için, her gün düzenli olarak verilen Süt-Yoğurt hakkımızın elimizden alınması izledi.

-Akademik gelişime açık nitelikli LİSANS EĞİTİMİ veren okullar sözü verilmesine rağmen verilen sözler tutulmadı.

-Avrupa’da tekniker başına günlük 15-25 hastaya 40-50 çekim yapılırken ülkemizde ise tekniker başına günlük 80-120 hastaya 300’ün üzerinde çekim yapılmaktadır. En acısı da yılda 2 kez yapılan göstermelik kalite denetlemelerinde “Hastaları çekim odalarına tek tek alıyorsunuz değil mi?” diye kendilerinin de inanmadığı cevabı ortada sorular soruluyor. Oysa ki bir hastaya 6 ila 10 dk ayrılması gerekirken bizler 1 dakika bile ayırmakta zorlanıyoruz. Yetkililere soruyorum nitelikli 300 çekim bir iş gününe sığar mı? İyonize radyasyonun çekim odalarının havasını OZON başta olmak üzere zehirli gazlara çevirdiği ve gün boyu bu havayı solumak zorunda olduğumuz hep göz ardı ediliyor…

-Biz RADYASYON ÇALIŞANLARI’nın ortalama insan ömründen 16 yıl daha az ömür sürdürdüğümüz bilimsel bir gerçek iken, sağlıkta intihar eğilimi en yüksek 3 meslek gurubundan birinin de biz Radyasyon Çalışanları olduğunu bile bile haklarımızı hâlâ gasp-etmeye devam ediyorsunuz. Gerekçenizi AB normlarına uyumla açıklıyorsunuz. Tekniker başına düşen hasta yoğunluğuna gelince AB normu tanımıyorsunuz…

-Yoğun iş temposuyla çalışmamıza rağmen 5 saat çalışmamızı 7 saate çıkardınız. Böylece % 40 daha fazla İyonize radyasyona maruz kalmaya mahkûm edildik. Yetmedi istihdam eksikliği nedeniyle nöbet parası kandırmacasıyla fazla mesai yapmak zorunda bırakıldık.

-Daha çok İyonize Radyasyona maruz kalarak geleceğimize genetik hastalıkları miras bırakmamıza, Yaşadığımız sürece kanser başta olmak üzere, birçok kronik hastalıklarla yaşamamıza göz yumuldu.

-Dünya Sağlık Teşkilatı, Uluslararası Çalışma Örgütünce Riski yüksek Meslekler olarak tanımlanan Radyasyon Çalışanlarının bugüne kadar çalışma ortamlarında uluslararası standartlara uygun iyileştirmelerde emekliliğe yansıyan radyasyon riskini içeren ücretlendirmeler de yapılmadı.

Fiili Hizmetlerimiz 365 gün üzerinden her yıl 3Aydı (90 gün).  İş günü üzerinden hesaplanarak 40 ila 50 güne düşürülerek 4 yılda 1 yıl yerine, 10 yılda 1 yıl fiili hizmete mahkum edildik.

Erken emeklilik hakkımız elimizden alınarak yaş haddine bağlandı. Mezarda emeklilik reva görüldü…

-“RADYASYON VİTAMİN DEĞİLDİR” diye haykırırken iyonize radyasyon alanlarında çalıştığımız halde 5 Yılı geçen Fiili hizmetlerimiz de artık sayılmıyor. Mahkemelerin çelişkili kararları da bir başka sorun…

-Özellikli birim ve Acile verdiğimiz hizmetlerimiz yok sayıldı. Verdikleri Acil fakını da icra yoluyla geri alarak Acil Polikliniklerinde verdiğimiz sağlık sunumu angaryaya çevrildi.

-30 binin üzerinde meslektaşımız Kamu hastanelerinde ihtiyaç olmasına rağmen istihdam edilmiyor. Bu arkadaşlarımız ya atanmayı bekliyorlar ya eğitimleri dışında işlerde çalışıyorlar ya da Özel hastanelerin insafına terkedilerek yoksulluk sınırının altında asgari ücretle çalışmaya mahkûm bırakılıyorlar.

-Performans, teşvik vb adaletsiz ek ödemelerle ekip çalışmasını bölmek istiyorlar. Hekiminden hemşiresine, Sağlık temizlik işçisine kadar Sağlık sunumunun bir EKİP İŞİ olduğunu ve EK ÖDEME değil, emekliliğe yansıyan insanca yaşayacak TEK ÖDEME diye bir kere daha hatırlatıyoruz.

-Nitelikli, Ulaşılabilir, Eşit ve Ücretsiz Sağlık hakkı, sağlıklı yaşam hakkı bir ihsan, bir lütuf değil, herkesin olduğu gibi radyasyon çalışanlarının da en temel en insani hakkıdır. Sağlıklı yaşam hakkımızı da elimizden aldınız.

Son 20 yılda. Evet son 20 yılda SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM adı altında reform diye ballandıra ballandıra anlatığınız sistem SAĞLIKTA KÖTÜRÜM sistemi olmuştur.

Bu kötürüm sistemden en çok etkilenen, hak kaybına uğrayan da biz Radyasyon Çalışanları olduk.

Bu yüzden:

Özel sektörün, Şehir hastanelerin rantçı, ucuz emek sömürüsüne…  “Paran kadar sağlık, paran kadar yaşa” dayatmasına karşı çıkıyor, ısrarla; “Sağlık en temel en insani haktır, satılamaz özelleştirilemez” diyoruz.

Pandemi şartlarında fedakârca çalışan, çalışırken hastalanan, ölen Radyasyon Çalışanlarına PANDEMİ SONRASI ödülünüzün şimdi de ŞUA İZİNLERİMİZİ önce kısıtlamak sonra da kaldırmak olduğunu biliyoruz.

Evet bugüne kadar haklarımızı gasp-etmekle yetinmediniz, Ucuz emek yaratarak bizleri piyasanın insafına bıraktınız. Şimdi de ŞUA İZNİMİZE GÖZ DİKTİNİZ.

Buradan yetkililere sesleniyoruz.

Çalışma şartlarımızın ağırlığı/yoğunluğu, riskin yüksekliği aleni ortadayken bilimsel verilere dayanarak iyonize radyasyonun zararlı etkilerinden ARINMAK İÇİN yıl içinde kullandığımız vazgeçilmez en temel hakkımız SAĞLIK İZNİMİZİ (ŞUA İZNİMİZİ) işgünü/saat hesabıyla önce azaltmak, sonra da ilk fırsatta kaldırmak için anayasayı-kanunları ve en önemlisi de biz radyasyon çalışanlarının sağlığını yok sayarak yönetmelikler, genelgeler çıkardınız… Şua İznimizi kısıtlayamayacaksınız. ŞUA İZNİMİZİ kaldıramayacaksınız! İzin vermeyeceğiz!

Biz Radyasyon Çalışanları tıbbın gören gözüyüz!

Biz Radyasyon Çalışanları Halka Teşhis ve tedaviyi sunan Sağlık ekibinin vazgeçilmez parçasıyız

Biz İyonize Radyasyonun zararlarını bile bile yetersiz ve yoğun çalışma şartlarında halkın sağlığı için kendini feda eden bir meslek gurubuyuz.

HİÇBİR ZAMAN SAĞLIĞIMIZDAN, HAKLARIMIZDAN VAZGEÇMEYECEĞİZ.

ŞUA İZNİMİZİN BUDANMASINA da KALDIRILMASINA da HAYIR!!! Diyoruz.

Bir kere daha RADYASYON VİTAMİN DEĞİLDİR!!! Diye haykırıyoruz.

HAKLAR YASALARDAN ÖNCE GELİR diye hatırlatıyoruz.

ŞUA İZNİME DOKUNMA! ŞUA İZNİME DOKUNMA! ŞUA İZNİME DOKUNMA!

Yalnızca ŞUA İZNİMİZİ DEĞİL…

AMA’sız, FAKAT’sız, EĞER’siz ve  KOŞUL’suz

Yukarıda saydığımız ve BİZDEN ALDIĞINIZ TÜM HAKLARIMIZI DA GERİ İSTİYORUZ.

Ya alacağız ya ALACAĞIZ.

Sağlık hakkı gibi ŞUA İZİNLERİ de bir LÜTUF, bir ÖDÜL DEĞİL, RADYASYONDAN ARINMAK İÇİN VERİLEN EN TEMEL EN İNSANİ HAKKIMIZDIR!

 SAĞLIĞIMIZDAN-HAKLARIMIZDAN-30 gün ŞUA’dan ARINMA İZNİMİZDEN VAZGEÇMİYORUZ!!!

Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği İzmir Temsilciliği

 

Alfabetik sıraya göre basın açıklamamıza katılan:

Tüm Radyoloji Teknisyeneleri ve Teknikerleri Derneği-TÜMRAD DER’in çağrısıyla
Birlik Dayanışma Sendikasıİzmir Tabip Odası-
Birlik Sağlık SenSağlık Çalışanları Hak ve Mücadele Derneği
Dev Sağlık İşSağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası SES
Genel Sağlık İşSosyal Hizmet Uzmanları Derneği-SHUDER
İzmir Aile Hekimleri DerneğiTürkiye Sağlık İş SENDİKASI/TÜRK-İŞ

Basın açıklamasına derneğimiz adına başkanımız Sayın Derya TUNÇ katılmıştır.

SAHADER

Hakkında

Bir yanıt yazın