Hakkımızda

Sağlık Çalışanları Hak ve Mücadele Derneği kısa adı SaHaDer olan derneğimiz twitterda birbirini hiç tanımayan, amacı sağlık meslek mensuplarının çalışma koşullarının ve özlük haklarının iyileştirilmesi olan farklı branşlardaki kişilerin bir araya gelerek tüm sağlık çalışanlarının sorunlarına çözüm aramak ve yasal boyutta temsil maksadıyla 11.11.2020 tarihinde kurulmuştur.

İletişim Bilgileri

Kazım Karabekir Mahallesi Rasim Tekyıldız Sokak No:16 B blok Bağımsız Bölüm :k:1 İlkadım / Samsun

sahader@sahader.org

Sen Yoksan Bir Kişi Eksiğiz

SAHADER.

SAHADER

Medya ve Duyurular

Ülkemizde sağlık sunumunda giderek dozu artan şiddet olayları nedeniyle SAHADER olarak ulusal sağlık sisteminde kullanılan Beyaz kod uygulaması olan ve  tehdit, sözel, fiziki şiddet durumunda kullanılan 1111 kodunu sosyal medyaya uyarlayarak meydana gelen olayların gündeme getirilmesi, faillerin serbest bırakılmadan gereken…

SAHADER Ankara  il temsilcimiz Uzman Biyolog Üzeyir SÖYLEMEZ ve hukuk sekreterliğimizin ortak çalışması olan ve Sağlık bakanlığında bir çok mağduru bulunan unvan değişikliği için hem Sağlık Bakanlığı yönetim hizmetleri genel müdürlüğüne hem de Cumhurbaşkanlığı personel İnsan kaynakları başkanlığına sunulan resmi…

Bilindiği üzere 07.06.2022 tarihli 214 ve 375 sayılı kanun hükmünde bazı değişiklikler yapılmasına dair TBMM’ye kanun teklifi sunulmuştur. Sunulan bu kanun teklifi 14 maddelik iyileştirme adı altında geçmektedir. Kanun teklifi incelendiğinde ise Sağlık Meslek Mensupları için eski düzenden bir farkı…

Sosyal medyada haftanın en az yarısında sağlık meslek mezunu gençlerin atama çalışmasıyla gündemde olduğuna şahitlik etmişsinizdir. Son sağlık bakanlığı atamasında 750 bin civarında sayıdaki sağlık meslek mensubu adayı gencimiz tam bir yıl bekledi. Şuan da gençlerin atanmak için sesini duyurma…

Biz Kimiz?

Hakkımızda

Sağlık Çalışanları Hak ve Mücadele Derneği kısa adı SaHaDer olan derneğimiz twitterda birbirini hiç tanımayan, amacı sağlık meslek mensuplarının çalışma koşullarının ve özlük haklarının  iyileştirilmesi olan farklı branşlardaki  kişilerin bir araya gelerek tüm sağlık çalışanlarının sorunlarına çözüm aramak ve yasal boyutta temsil maksadıyla 11.11.2020 tarihinde kurulmuştur.

Derneğimizin amacı;  Aynı sorunları yaşayan tüm Sağlık Branşı çalışanlarını eşit şekilde temsil etmektir. Diğer önemli bir iddiamız ülkenin dört bir tarafına aynı değeri vermek, bir şehri veya bölgeyi diğerinden ayırmamaktır. Kurucu yönetim kurulumuza bakıldığında iddiamızın gerçekliği açıkça görülmektedir. Ülkenin dört bir yanından ve farklı sağlık
branşlarından bir araya gelmiş bir yönetim kadrosuna sahibiz.
Artık kronikleşmiş olan ve pandemi süreci ile birlikte daha da ağırlaşan sosyo ekonomik sorunların çözümü için, sağlık ve sosyal hizmet alanındaki tüm sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapmayı temel ilke olarak benimsemiş derneğimiz tüm siyasi, sendikal oluşumlara ve sivil toplum kuruluşlarına eşit mesafededir.

VİZYON: Tüm sağlık çalışanlarının mali ve özlük haklarını korumak, hak kayıplarının önüne geçmek, sosyo ekonomik koşullarını iyileştirmek amacıyla çalışmak.

MİSYON: Sağlık çalışanlarının sahada yaşadığı sorunları, çözüm önerilerini ve taleplerini ilgili bakanlıklara ve sivil  toplum kuruluşlarına iletmek, sağlık çalışanlarının seslerini yazılı, görsel ve sosyal medya araçları vasıtasıyla kamuoyuna ve yetkililere duyurmak.

Saha-Der Tüzük

Saha-Der

Yönetim Kurulumuz

Saha-Der

Taleplerimiz

Saha-Der Hakkında

Sıkça Sorulan Sorular

SaHaDer, kendilerinin kamuoyunda ve özellikle Sağlık Bakanlığı nezdinde yeteri kadar temsil edilmediğine inanan, birbirinden farklı mesleklerde, birbirinden farklı illerde, birbirinden farklı dünya görüşüne sahip sağlık çalışanlarının bir araya gelerek pandemi sürecinin ekonomik, sosyal ve psikolojik olarak en çok mağdur edilen kesiminin temsilcisi olmak adına kurulmuş bir dernektir.

Bizler de halen farklı farklı sendikalara üyeyiz, ancak hem dernek kurucuları, hem dernek üyeleri hem de sağlık çalışanlarının ezici bir çoğunluğu sendikalara olan güvenini yitirmiş durumda. Özellikle “Toplu Sözleşme İkramiyesi” uygulamasından sonra sendikalar çok büyük gelirlerin elde edildiği, rant kapısı olarak görülen, çalışanla, sahayla zihinsel olarak örtüşmeyen kurumlar haline dönüştü. Özetle; sendikalar üzerine düşen vazifelerini yeteri kadar yapmış olsalardı, dernek kurma ihtiyacı zaten duyulmazdı.

Bizler SaHaDer’i bir gecede tepeden inme bir kararla kurmadık. Kendisini ifade edecek tek alan olarak sosyal medyayı ve özellikle twitter’ı kullanan onbinlerce sağlık çalışanı zaten aylardır birbirinin yüzünü görmeden, birbirini tanımadan ortak sorunlar üzerinden hareket etmeye ve etkileşim kurmaya başlamıştı.

Bu süre içerisinde;

Sağlık çalışanlarının mali haklarıyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı’na,

Sağlık Çalışanlarının çalışma koşullarıyla ilgili Sağlık Bakanlığı’na,

“Asker Sağlıkçı” konusu ile ilgili Sağlık Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı’na,

İptal edilen izinlerle ilgili Sağlık Bakanlığı’na,

Covid-19 meslek hastalığı sayılması konusu ile ilgili Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na…

Soru önergeleri hazırlanıp, mecliste konuya duyarlı vekiller aracılığı ile meclis gündemine taşındı.

Bu konular sadece meclis gündemine taşınmakla kalmayıp sosyal medya aracılığı ile kamuoyunda gündem oluşturuldu. Halen meclisteki tüm partilerle görüşmelerimiz devam etmekle birlikte bu süreci yoğunlaştırarak devam edeceğiz.

Sağlık çalışanlarının maddi, sosyal, psikolojik, hukuki sorunları kronikleşmişti evet, ama Pandemi süreci ile birlikte zaten kronikleşen sorunlar artık dayanılmaz hale geldi. Sağlık çalışanı artık nefes alamaz halde. Bugüne kadar o ünlü “sağlıkçı sabrı” ile yürüttüğümüz süreci yürütemez olduk. Son noktaya kadar umut ettik ama hepsi boşa çıktı. Dernek aracılığı ile kendi göbeğimizi kendimiz kesmeye karar verdik.

Açıkçası siyasi görüş farklılığı arayacak lüksümüz yok. Umrumuzda da değil. Sağlık çalışanı şu dönem kendi canının derdinde. Bıçak kemiğe dayandı, birbirinden taban tabana zıt politik görüşü olan insanlar bu farklılığı umursamadan ortak can alıcı sorunlar üzerinden bir araya geldi. Farklılıklarımız elbette var ama ortak sorunlarımız o kadar fazla ki farklılıklarımızı görmemize engel oluyor. İyi ki de oluyor.  Sorunlarımızı tamamen çözene kadar hepimiz tek politik görüşe sahibiz. Sağlık Çalışanının Hakları…

 Sadece kamuda 1 milyonun üzerinde Sağlık Meslek Mensubu çalışan var. Bir o kadar da özel kurumlarda çalıştığı bilinmektedir. Derneğimize sağlık hizmetlerinde aktif çalışan veya emekli olmuş özel / kamu ayrımı yapmadan herkes üye olabilir.

Online Üyelik

Dernek aidatı yıllık 20 tl. Dernekler Kanunu’na göre sembolik bir ücrete karar kılındı. Üyelere ekonomik yük olmaktan çok ekonomik durumlarını düzeltecek çalışmalarımız mevcut. (Örn: Ek ödemelerdeki gelir vergisi hukuksuzluğu)

Örgütlenmeden, tek başına hak aramanın sonuç getirmeyeceği aşikar. SaHaDer’in tek bir kurulma amacı var, sağlık çalışanlarının artık kronikleşmiş ve acil çözüm bekleyen sorunları…

Üye sayısı yasal temsilde önem kazanıyor. Meclis görüşmeleri, basın açıklamaları, soru önergeleri vs. üye sayısı oranında ciddiyet kazanıyor.

Hem derneğe hem sendikaya üye olunabilir. Derneğe üye olabilmek için sendikadan istifa etmek gerekmiyor.

Yasal olarak birkaç derneğe aynı anda üye olunabilir.

Dernek üyeliğini e-devlet üzerinden sonlandırabilirsiniz.