Hakkımızda

Sağlık Çalışanları Hak ve Mücadele Derneği kısa adı SaHaDer olan derneğimiz twitterda birbirini hiç tanımayan, amacı sağlık meslek mensuplarının çalışma koşullarının ve özlük haklarının iyileştirilmesi olan farklı branşlardaki kişilerin bir araya gelerek tüm sağlık çalışanlarının sorunlarına çözüm aramak ve yasal boyutta temsil maksadıyla 11.11.2020 tarihinde kurulmuştur.

İletişim Bilgileri

Kazım Karabekir Mahallesi Rasim Tekyıldız Sokak No:16 B blok Bağımsız Bölüm :k:1 İlkadım / Samsun

sahader.org@gmail.com

CHP SAĞLIKTA EMEK VE İŞ GÜCÜ ÇALIŞTAYI

Cumhuriyet Halk Partisinin daveti üzerine Ankara’da düzenlenen Türkiye Sağlık Forumuna katıldık. Forumda milletvekili temaslarının yanı sıra ülkemizin sağlık politikalarının oluşturulmasına katkı sağladık.

Sağlık emekçilerinin toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi başta olmak üzere tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri de göz önüne alınarak yeterli sayı ve nitelikte ve uygun bir dağılım ile istihdam edilmesi gerekir. Sağlık emek gücü planlamasının hizmet verilen nüfusun özellikleri ve çalışılacak kurumları dikkate alması ve istihdamın da bu plana uygun yapılması
gerekmektedir.

Sağlık emek gücü planlamasının, hizmet verilen birinci, ikinci ve üçüncü basamaklardaki gereksinimlerin doğru ve yeterli düzeyde karşılanabilmesi için iş yükü analizi ile ortaya çıkacak verilere göre yapılması ve istihdamda bu verilerin esas alınması önemlidir. Ayrıca ilgili kurumların sağlık alanında konulan hedefleri de dikkate alınmalıdır. Tüm bu planlamalar yapılırken sağlık meslek gruplarının yasa ve yönetmeliklerle belirlenmiş görev, sorumluluk ve yetkileri kapsamına giren uygulamaları dikkate alınmalıdır. Sağlık çalışanlarının planlamasında, yetiştirilmesinde, istihdamında, verimliliğinin korunması ve arttırılmasında
bütünüyle bir kamu hizmeti olarak yürütülmesi gereken bu hizmetlerin özerk ve profesyonel bir yönetim anlayışı ile yürütülmesi gerekir.

https://chp.org.tr/haberler/chpden-turkiye-saglik-forumu

SAHADER

Hakkında

Bir yanıt yazın