Hakkımızda

Sağlık Çalışanları Hak ve Mücadele Derneği kısa adı SaHaDer olan derneğimiz twitterda birbirini hiç tanımayan, amacı sağlık meslek mensuplarının çalışma koşullarının ve özlük haklarının iyileştirilmesi olan farklı branşlardaki kişilerin bir araya gelerek tüm sağlık çalışanlarının sorunlarına çözüm aramak ve yasal boyutta temsil maksadıyla 11.11.2020 tarihinde kurulmuştur.

İletişim Bilgileri

Kazım Karabekir Mahallesi Rasim Tekyıldız Sokak No:16 B blok Bağımsız Bölüm :k:1 İlkadım / Samsun

sahader.org@gmail.com

SAĞLIKTA EYLEM BİRLİĞİ PLATFORMU DEKLERASYONU

Ülkemizde Sağlık ve Sosyal hizmet kamu çalışanlarının gün geçtikçe kötüleşen çalışma ve yaşam koşullarını iyileştirilmesi, için birlikte mücadele etmek amacıyla bir araya gelen Sağlık ve sosyal hizmet kolunda örgütlü demokratik kitle örgütleri 24 Aralık 2022 Tarihinde Ankara’da yapılan toplantı neticesinde Sağlıkta Eylem Birliği Platformu kuruldu. Çalışma ilkelerini ve amaçlarını içeren deklarasyonunu açıklayarak birlikte sağlık emekçilerinin gücü olmaya karar vermiştir. SAĞLIKTA EYLEM BİRLİĞİ PLATFORMU; 1-Sağlıkta şiddetle etkin mücadele edilmesi amacıyla çalışmalar yapmak bu konuda politikalar üreterek, halkın sağlık emekçilerine karşı şiddetinin nedenlerini tüm toplum kesimleri ile görüşerek, ortadan kalkması için mücadele eder. Sosyal medya üzerinden oluşturulan #BeyazKod1111 etiketi ile yaşanan şiddet olaylarında deformasyon yasasına uygun kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında paylaşımların yapılarak sağlıkta şiddetin önlenmesine destek verilmesi ve gerekli işlemlerin hızlı ve etkin bir şekilde yapılabilmesini sağlamak. 2-Derinleşen ekonomik kriz sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini yoksulluğa mahkûm etmektedir. Yoksulluk sınırının çok altında taban teşvik gibi bir çok kalemde emekliliğe yansımayan ücret ödemeleri ile sağlık çalışanlarının yaşam kaliteleri hem bugün hem de gelecek için risk altındadır. Tüm kamu çalışanları için en düşüğü yoksulluk sınırı üzerinde kademeli olarak artan insan onuruna yaraşır maaş düzenlemesinin ivedilikle hayata geçirilmesi için eylemler yapmak. 3-Kamu kurum ve kuruluşlarında bürokratik hiyerarşinin adalet ve liyakat esasına uygun şekilde planlanması yapılarak çalışma alanında yaşanan hukuksuz idari işlemlerin önüne geçilmelidir. Sözleşmeli yöneticilik modellerine son verilerek, yöneticilerin kamu çalışanları arasında ayrım gözetmeksizin liyakata dayalı ilkelerle seçilmesi için mücadele etmek. 4-Sağlık ve sosyal hizmet kolunda 39 meslek mensubunun bir arada ekip ruhuyla iş ürettiği bir hizmet koludur. Mesleki saygınlığın korunması, hizmet kalitesinin ve çalışma barışının sağlanması için temel koşuldur. Popülist söylemlerden kaçınılarak meslekler arası uyumun arttırılması için yasal düzenlemeler güncellenmelidir. Görev tanımları yönetmeliği ve mesleki eğitiminin günümüz gelişmelerine cevap vermeyen güncellenmeyen mevzuat ile ilgili çalışmalar yapmak ve yapılacak çalışmalar görüş bildirmek. 5-Sağlık ve Sosyal Hizmet kolunda görev yapan sağlık çalışanları birçok farklı istihdam modeli ile istihdam edilmektedir. Farklı istihdam modelleri aynı alanda aynı işi yapan sağlık emekçileri arasında ücret ve özlük hakları noktasında farklılıklara neden olmaktadır. Bu durum çalışma barışına zarar vermektedir. Farklı çalışma modelleri (4A,4B Sözleşmeli,3+1 Sözleşmeli 4924 Çakılı Sözleşmeli ) son verilerek tüm sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının iş güvenceli kadro ile istihdamı sağlanması için girişimlerde bulunmak. 6-Yıllar öncesinin ekonomik koşullarına göre düzenlenen giyim yardımı, yol harcırahı ve geçici görev yollukları gibi mali özlük haklar günümüz ekonomik koşullarına göre biçimlendirilerek güncellenmesi için hukuksal girişimlerde bulunmak. 7-Sağlık hizmetlerinin özeleştirilmesine karşı çıkar, Özeleştirmenin-Ülkemiz sağlık sorunlarına çözüm değil yeni ve tekrar düzetilmesi, olanaksız açmazlar getireceği bilinciyle; bu anlamada ülkemizin ekonomik, sosyal ve demokratik gelişimi göz önüne alınarak kamu ve özel sağlık kuruluşların ciddi ve sürekli bir irdelemesinin yapılmasını savunur ve sağlık kuruluşlarının özelleştirmesine karşı mücadele eder. 8-Sağlık emekçilerinin grevli, toplu sözleşmeli sendikal haklarına kavuşturulması için yapılacak her türlü çalışmaları sağlar ve mesleki birliktelik adına meslek odası kanunun çıkartılmasını 1219 sayılı kanunun çağın gereklerine uygun düzenlenmesini sağlamak için girişimlerde bulunup destekler. 9-Sağlık emekçilerinin çalışma şartları, sağlıklarının korunması, iş risklerinin belirlenmesi ve bu konuda gerekli tedbir ve düzenlemelerin yapılması girişimlerini savunur.  

SAHADER

Hakkında

Bir yanıt yazın