Hakkımızda

Sağlık Çalışanları Hak ve Mücadele Derneği kısa adı SaHaDer olan derneğimiz twitterda birbirini hiç tanımayan, amacı sağlık meslek mensuplarının çalışma koşullarının ve özlük haklarının iyileştirilmesi olan farklı branşlardaki kişilerin bir araya gelerek tüm sağlık çalışanlarının sorunlarına çözüm aramak ve yasal boyutta temsil maksadıyla 11.11.2020 tarihinde kurulmuştur.

İletişim Bilgileri

Kazım Karabekir Mahallesi Rasim Tekyıldız Sokak No:16 B blok Bağımsız Bölüm :k:1 İlkadım / Samsun

sahader.org@gmail.com

SAĞLIK BAKANLIĞINA SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN “EŞİTLİK” BAŞVURUSU!

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı’nın 30.11.2020 tarih ve 46676 sayılı yazısı gereği; diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personeller ile kıyaslandığında günde 2 saat olmak üzere fazla çalışan sağlık çalışanlarına ek mesai ücreti ödenmesi talebimize Mali Hizmetleri Dairesi Başkanlığı: “Haftalık çalışma süresinin Cumhurbaşkanlığı yazısı doğrultusunda 40 saatten daha az belirlendiği durumlarda 40 saat kanuni çalışma süresini tamamlayan personele fazla çalışma veya nöbet ücreti ödenmesinin mümkün olmadığı” cevabı verilmiştir.
Yine “Cumhurbaşkanlığımızca, 14/04/2021 tarihli ve 31454 say1h Resmi Gazete’ de yayımlanan; Kovid-19 Kapsamda Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler konulu 2021/8 sayılı Genelge ile Covid-19 salgının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, kamu çalışanlarına yönelik esnek mesai ve idari izinler düzenlenmiş, kamu kurum ve kuruluşlarında günlük çalışma başlama ve bitiş saatleri 10.00-16.00 olarak belirlenmiştir.
Sağlık Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç yönetici pozisyonu dışındaki 60 yaş ve üzerinde olanlar, Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı bulunanlar ile 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın çalışanlar da idari izinli sayılmıştır. Ancak Sağlık Bakanlığı’nın başvurusu üzerine, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı’nın 14.04.2021 tarih ve16135 sayılı yazıları ile bahse konu Genelgede yer alan hususlardan farklı olarak Sağlık Bakanlığı’nın 81 il valiliğine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca imzasıyla gönderdiği “Personel İşlemleri” hakkındaki genelgeye göre sağlık çalışanlarının diğer kamuya tanınan haklardan yararlanamayacağı, sağlık çalışanlarının tam mesai yapacağı, personelin her ne sebepten olursa olsun istifa taleplerinin kabul edilmeyeceği ifade edilmiştir. Yine 10 yaş altı çocuğu olan kadın çalışanların idari izinli kabul edilmeyeceği, engelli ve kronik hastalığı olan
sağlık çalışanları içinde takdir yetkisinin idarelere bırakıldığı belirtilmiştir.

Anayasanın 10. maddesinde düzenlenen eşitlik ilkesi gereği aynı hukuki durumda bulunan kişilere aynı yönde işlemler tesis edilmesi, fırsat eşitliğinin sağlanması, kamu hizmetini yürütmede eşitlik ve ayrımcılık yasağı esastır. Öte yandan kanun ya da idari işlemlerle belirli kişi, grup ya da topluluğa ayrıcalık tanınmaması da Anayasal bir zorunluluktur.

Tüm bu bilgilere dayanarak; her ne kadar sağlık çalışanları tam mesai yapıyor ise de diğer kamu personellerinin haftalık 40 saati tamamlamadan tam ücret alıyor olması, esnek ve dönüşümlü çalışmalarına imkan verilmesi, engelli, kronik hastalığı olanların idari izinli sayılması ve 10 yaş altı çocuğu olan kadın çalışanların idari izinli sayılması Sağlık Çalışanları adına Anayasal hak ihlalidir.

İş yoğunluğu ve virüs yüküyle demorolize olan pandemi kahramanları adına negatif ayrımcılık yaratan bu durumun Sağlık Bakanlığı tarafından  tekrar değerlendirilmesi için resmi başvuru yapıldı.

Takipçisi olacağız.

SAHADER

Hakkında

Bir yanıt yazın