Sendikalar Kime Hizmet Ediyor?

Sendikalar Var Olma Amacını Unuttu!

Sendikaların amacı ayrım yapılmaksızın tüm Kamu Kurum ve kuruluşlarında çalışanların mevcut sorunlarını dile getirme, iyileştirme yoluna gitme, ekonomik açıdan daha refah bir yaşamın sürdürülebilirliğini sağlamayı amaçlamaktadır. Yeni hakların sağlanması için mücadele etmektir. Ayrıca kamu hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi, çalışma koşullarının daha iyi bir düzeye getirilmesi, sendikaların amaçları arasında olmalıdır.Fakat ülkemizde özellikle son yıllarda yaşanan sıkıntılar, sendikaların vurdumduymazlığı, koltuğunu kaybetmeme isteğinden dolayı hükümetin kararlarına bağlılık mevcut sorunların daha da büyümesine neden olmaktadır.Özellikle son 2 yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan covid-19 salgını tüm hizmet kollarında sorunlar yaşanmasına,hatta birçok alanda işlerin durması seviyesine gelinmesine sebep olmuştur.Özellikle sağlık çalışanları açısından çok çetin bir mücadelenin verilmesi durumu ortaya çıkmıştır.Böyle zor ve çetin bir görevi yapan sağlık çalışanları maalesef verilmeyen haklar, maaşlarının tek kalem olmayışı, yetersiz personel ile hizmetlerin yürütülmesi gibi olumsuzluklar karşısında daha da yıpranmıştır. Artan iş yükü, hayat pahalılığı karşısında eriyen maaşlar ve liyakatsizlik yöneticiler tarafından uygulanan mobbing ile iş daha da çıkılmaz hale gelmiştir. Tüm bu sorunları haykıracak ve bitmesi için mücadele edecek olan yetkili Sendikanın çalışanlarının yanında olmak yerine koltuk sevdası nedeniyle hükümet tarafından verilen zam oranlarını direkt kabul etmesi milyonlarca insanın hayal kırıklığına uğramasına neden olmuştur. Ayrıca bunca sorun ve sıkıntının yanında merdiven altı kavramı ile birçok sendika ötekileştirilmiş ve eşit şartlar koşulu da ortadan kaldırılmıştır. Tüm bunları da bir kazanım gibi insanlara lanse etmek insanların aklıyla alay etmekten öteye geçmeyeceğini de aşikardır. Tüm bu
sorunların çözümü için herkesin elini taşın altına koyması, tüm çalışanlar arasında eşit işe eşit gelir dağıtımı, özlük haklarının verilmesi, tek kalem maaş sistemine geçilmesi, bir an önce atama yapılarak var olan iş yükünün azaltılması gerekmektedir.
ŞANLIURFA SAHADER İL TEMSİLCİLİĞİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir