SaHaDer 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı

*SAĞLIK ÇALIŞANLARI HAK ve MÜCADELE DERNEĞİ 1. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI*

Yönetim Kurulu’nun 14.02.2021 tarihli toplantısında 2021/8 no’lu karar gereğince; ekli gündemi görüşüp karara bağlamak için Genel Kurul üyelerinin toplantıya çağrılmasına karar verilmiştir.

Olağan Genel Kurul toplantısı 08.03.2021 Pazartesi günü saat 10:00`da Dernek merkezinde; salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde 15.03.2021 Pazartesi günü aynı saat ve aynı yerde yapılacaktır.

Toplantıya katılmanızı rica eder, saygılarımızı sunarız.

Mehmet Emin Çelik
Yönetim Kurulu Başkanı

GÜNDEM
1. Katılan üyelerce hazirun listesinin imzalanması
2. Başkanın açılış konuşması
3. Divan heyetinin seçilmesi
4. Gelir-Gider durumunun ve Faaliyet raporlarının okunması
5.Yönetim Kurulu’nun ibrası
6. Tüzük değişikliğinin görüşülmesi
7. Dernek organlarının seçilmesi
8. Diğer yazılı ve sözlü önergelerin değerlendirilmesi
9. Dilek ve temennilerin görüşülmesi
10. Kapanış.

sahader

sahader

Hakkında

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir