SaHaDer 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı

*SAĞLIK ÇALIŞANLARI HAK ve MÜCADELE DERNEĞİ 1. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI*

Yönetim Kurulu’nun 01.06.2021 tarihli toplantısında 2021/20 no’lu karar gereğince; ekli gündemi görüşüp karara bağlamak için Genel Kurul üyelerinin toplantıya çağrılmasına karar verilmiştir.

Olağan Genel Kurul toplantısı 30.06.2021 Çarşamba günü saat 10:00`da Dernek merkezinde; salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde 07.07.2021 Çarşamba günü aynı saat ve aynı yerde yapılacaktır.

Tüm üyelerimizin toplantıya katılımını rica eder, saygılarımızı sunarız.

Ayten ÇİÇEK ÖZDEMİR
Yönetim Kurulu Başkanı

GÜNDEM
1. Katılan üyelerce hazirun listesinin imzalanması
2. Başkanın açılış konuşması
3. Divan heyetinin seçilmesi
4. Gelir-Gider durumunun ve Faaliyet raporlarının okunması
5.Yönetim Kurulu’nun ibrası
6. Tüzük değişikliğinin görüşülmesi
7. Dernek organlarının seçilmesi
8. Diğer yazılı ve sözlü önergelerin değerlendirilmesi
9. Dilek ve temennilerin görüşülmesi
10. Kapanış.

sahader

Hakkında

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir